Neem contact met ons op

Australië

+61 3 8706 5000

Duitsland

+49 (0)4821 4370343

Nederland (Instruments)

+31 (0)180 463411

Nederland (Vision)

+31 (0)85 0436000

Nederland (Precisietechniek)

+31 (0)20 4940840

Singapore

+65 68 72 08 63

Verenigd Koninkrijk

+44 (0)783 346 4884

Wat vertellen de meetboeien ons over verzilting in de Lek?

dinsdag 30 augustus 2022

Zoals eerder kenbaar gemaakt, hebben wij in juli zeven OMC-7012 meetboeien afgeleverd. Deze boeien worden ingezet voor het meten van het zoutgehalte in de Lek. In tijden van droogte, zoals nu, is verzilting een hot topic.

“Door een tekort aan neerslag voert de Rijn onvoldoende water af richting zee. Hierdoor is de druk van het rivierwater te laag om binnendringend zeewater terug te duwen. We spreken dan van verzilting door indringend zeewater”, aldus Rob Beun, Sales Manager bij Observator Instruments.

De meetgegevens van de boeien in de Lek zijn in te zien via het informatiescherm van ‘Slim Watermanagement’, een samenwerkingsverband bestaande uit o.a. Rijkswaterstaat en de waterschappen. De meetgegevens van de boeien zijn te vinden onder de tab ‘Verzilting HIJ en Lek’. Vervolgens gaat u naar ‘meetboeien in het zoutmeetnet Lek’.

De meetgegevens laten zien hoeveel verzilting optreedt, tot hoever de verzilting stroomopwaarts reikt en hoe dit varieert met de getijden.

De databoeien maken gebruik van de OMC-048 datalogger. Tijdens de inbedrijfstelling van de boeien is dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de dataloggers in de boeien op afstand te besturen. Hierdoor konden, na het plaatsen van de boeien in de rivier, nog wat laatste aanpassingen gedaan worden, zonder dat daarvoor een bezoek aan de boeien nodig was.

« terug naar nieuws