Agricultuur

Agricultuur is het geheel van economische activiteiten waarbij het land wordt gebruikt ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik. Abiotische omstandigheden zijn voor de agricultuur van groot belang, in het bijzonder de temperatuur, het zoutgehalte, de bodemstructuur, de voedselrijkdom en de waterhuishouding. Zo vraagt permanente landbouw bijvoorbeeld ten minste 200 tot 400 mm neerslag per jaar, mede afhankelijk van de verdamping en de grondsoort.

Omdat neerslag niet altijd vanzelfsprekend en voldoende is, levert Observator het Mesonet systeem. Dit systeem biedt een volledig geïntegreerd weerbewakings- en waarschuwingssysteem dat kan worden gebruikt om zeer nauwkeurige en gerichte gegevens te verstrekken over de ontwikkeling en aanwezigheid van ongunstige omstandigheden voor het sproeien van gewassen.

Naast het Mesonet systeem levert Observator vele andere meteorologische oplossingen die in de agricultuursector gebruikt kunnen worden.