• 0Dagen
  • 0Uren
  • 0Minuten
  • 0Seconden

Observator 100 jaar

Agricultuur

Agricultuur is het geheel van economische activiteiten waarbij het land wordt gebruikt ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik. Abiotische omstandigheden zijn voor de agricultuur van groot belang, in het bijzonder de temperatuur, het zoutgehalte, de bodemstructuur, de voedselrijkdom en de waterhuishouding. Zo vraagt permanente landbouw bijvoorbeeld ten minste 200 tot 400 mm neerslag per jaar, mede afhankelijk van de verdamping en de grondsoort.

Omdat neerslag niet altijd vanzelfsprekend en voldoende is, levert Observator het Mesonet systeem. Dit systeem biedt een volledig geïntegreerd weerbewakings- en waarschuwingssysteem dat kan worden gebruikt om zeer nauwkeurige en gerichte gegevens te verstrekken over de ontwikkeling en aanwezigheid van ongunstige omstandigheden voor het sproeien van gewassen.

Naast het Mesonet systeem levert Observator vele andere meteorologische oplossingen die in de agricultuursector gebruikt kunnen worden.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close