Neem contact met ons op

KGVM

Als internationale ambitieuze onderneming beseffen wij dat wij onze positie mede te danken hebben aan de kwaliteit van onze producten en diensten. Iets wat niet mogelijk zou zijn zonder onze werknemers. Naast kwaliteit vormen gezondheid en veiligheid dan ook een absolute prioriteit, evenals de zorg voor het milieu.

Kwaliteit

Als een ISO-9001-2015 gecertificeerd bedrijf, passen wij de hoogste kwaliteitsnormen toe op onze producten en systemen. ISO, de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, is een wereldwijde federatie van nationale normalisatie-instellingen uit meer dan 140 landen. Het doel van ISO is om de internationale uitwisseling van goederen en diensten te vergemakkelijken, en om samenwerking op het gebied van intellectuele, wetenschappelijke, technologische en economische activiteiten te ontwikkelen. ISO 9001-2015-normen vertegenwoordigen een internationale consensus over ‘goede productiepraktijken’. Wanneer ze worden nageleefd, zorgen deze procedures ervoor dat het gecertificeerde bedrijf consequent producten of services kan leveren die voldoen aan de vereisten voor kwaliteit en tijdigheid van levering.

Certificeringen Observator Instruments
Gecertificeerd voor het ontwerp, de ontwikkeling, productie en levering van:

  • technische meet- en regelinstrumenten;
  • technische meet- en regelsystemen.

Certificeringen Observator Vision
Gecertificeerd voor het ontwerp, de ontwikkeling, productie en levering van:

  • zonwering voor maritieme doeleinden;
  • ruitenwissersystemen.

Certificeringen Observator Precisietechniek
Gecertificeerd voor de ontwikkeling en productie van:

  • fijne mechanische componenten.

 

ISO certificaat ISO website

Veiligheid & Gezondheid

Observator vindt veiligheid en gezondheid een belangrijke zaak. Werknemers zijn dan ook  verplicht hun eigen veiligheid en gezondheid, en die van anderen te bewaken, onder andere door instructies en aanwijzingen van Observator op te volgen en de hem/haar ter beschikking gestelde beschermende maatregelen en/of middelen (zoals veiligheidsbrillen, klimgordels, etc.) te gebruiken. Ook zijn werknemers verplicht de aan machines en toestellen aangebrachte beveiligingen te gebruiken. Wanneer er zich, naar het oordeel een werknemer, een gevaarlijke situatie voordoet die de veiligheid en/of de gezondheid in gevaar brengt, stelt hij/zij zijn directe leidinggevende, de preventiemedewerker, dan wel het management team, hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Milieu

Binnen Observator hebben wij een integrale visie op duurzame bedrijfsvoering, waarin we voorzien in de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomst in gevaar te brengen. Om dit te bereiken, balanceren wij voortdurend tussen economische, sociale en ecologische belangen en effecten. Of het nu gaat om ontwerp- of transportaangelegenheden, het inkopen van materialen of het aanbieden van onze producten en diensten. Wij houden rekening met alle stakeholders en raakvlakken. Van medewerkers tot klanten, van investeerders tot leveranciers, en van de mensheid tot het dierenrijk en milieu.